FAQs Complain Problems

नगराईन नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख श्री रन्जु कुमारी साहज्युले आ.व. २०७६।०७७ को रु. ४८ करोड ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

आर्थिक वर्ष: