सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Notice regarding invitation for procurement of fabricated steel parts for trail bridge

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Notice regarding invitation for sealed quotation

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

दस्तावेज: 

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको वारे

सक्शन ट्यांक स्पेसिफिकेशन |||

क्याटलग सपिंग विधिबाट सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्शन मेशिन साधन खरिद समन्धी सूचना |||

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना