FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bids (Girija Ma.Vi. Building, First Floor)

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धि विद्युतिय शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Notice regarding invitation for Bids.

उन्नत जातको धानको बिउ आपूर्ति सम्बन्धि प्रति इकाई दरभाउ सहितको शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

उन्नत जातको धानको विउ खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना