सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

७८/७९ 06/13/2022 - 10:20 PDF icon Medicine_tender.pdf

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७८/७९ 05/26/2022 - 10:32

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 07/13/2021 - 08:53 PDF icon Notice.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 07/02/2021 - 14:49

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

७७/७८ 05/25/2021 - 11:51

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 05/25/2021 - 11:43

Notice regarding invitation for procurement of fabricated steel parts for trail bridge

७७/७८ 05/05/2021 - 11:33

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 05/05/2021 - 11:31

Notice regarding invitation for sealed quotation

७६/७७ 06/25/2020 - 11:58 PDF icon Invitation_Sealed_Quotaion.pdf

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/19/2020 - 16:34 PDF icon Purchage_Sanitary pad.pdf

Pages