सूचना तथा समाचार

नगराईन नगरपालिकाको नवौ नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...

Lisa को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

Lisa को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना

नगराईन नगरपालिकाको आठौं नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...

कार्यालय सहयोगीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

हे.अ./अ.हे.व. तथा स्टाफ नर्स/अ.न.मि.को अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा.

स्टाफ नर्स/अ.न.मी. पदको संक्षिप्त सूची तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना