सूचना तथा समाचार

Lisa को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना

नगराईन नगरपालिकाको आठौं नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...

कार्यालय सहयोगीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

हे.अ./अ.हे.व. तथा स्टाफ नर्स/अ.न.मि.को अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा.

स्टाफ नर्स/अ.न.मी. पदको संक्षिप्त सूची तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारद्वारा कृषकका लागि अनुदानमा उपलब्ध हुने मल आपूर्ति व्यवस्थापन र बिक्रि वितरण गर्ने विक्रेता नियुक्ति सम्बन्धमा