FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय विदा सम्बन्धि सूचना

जानकारी सम्बन्धमा

औषधि उपचारको लागि नविकरण गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मौखिक अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

१० औं नगर सभाको आज दोश्रो बैठकबाट जम्मा बजेट रु ५४६८७५७००/- सर्वसहमती बाट परित गरियो ।

कार्यालयको दैनिक कार्य संचालन बन्द सम्बन्धि सूचना