FAQs Complain Problems

श्री राजेश्वर निधि मा.वि. नगराईनमा आजदेखि E-Attendance शुरु l विधालय प्र.अ.श्री देवेन्द्र कुमार लाभ ज्यू Attendance गर्दै बेलाको फोटो l